Vremenska prognoza

Bihać, BiH
21. Oktobar 2014., 09:01
Uglavnom oblačno
Uglavnom oblačno
16°C
Subjektivno: 16°C
Trenutni pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 78%
Više prognoze...
 

Napomena za sve poplavljene:

Potrebna urgentna pomoć u sljedećem:prehrambene i higijenske potrebštine, boje i pribor za krečenje,posteljina,ležaji,te bijela tehnika kao što su:frižideri, špareti, veš mašine i građevinski materijal za sanaciju stambenih jedinica, naravno, prema mogućnosti.

Ime i prezime Adresa i Grad Hrana Drugo
 

BegovićĐana

     3 člana 

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Nuhić Amra

6  članova

Socijalno ugroženi

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Jajčanin Nermina-

7 članova

Socijalno ugroženi

Jezernice-

Sanaki Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Behlić Namka-

2 člana

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Zorić Milan,

2 člana

Jezernice –

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Elvira Muminović-

5 članova

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Filipović Emir-

Porodica osi

2 člana

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Mujkanović Lutvija-

4  člana

Porodica osi

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižideri šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Begović Munira

-Socijalno ugroženi

3 člana

 

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Vehab Mina-

4 člana-

Porodica osi

 

Poplavljeni-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljina, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kukavica Midheta

2 člana

Socijalno ugroženi

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Prlja Hajrija

-6 članova

Porodica osi

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Jakupović Saima

1 član

Socijalno ugroženi

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Đžeranović Sadika

Porodica osi

4 člana

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Grgić Ismeta-

Porodica osi

4 člana

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Šabanović Sedina-

1 član

Porodica socijalno ugrožena

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Škandrić Fuad-

2 člana

Porodica osi

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Osmančević Osme—2 člana

Porodica osi

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Emina i Sadik-Agić Musić-

Socijalno ugroženi 2 člana

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Hađžić Kelima-CŽR-2 Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Deronja Besim-

2 člana

Socijalno ugroženi

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Hibić Hajrija-

1 član

Porodica osi

 

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Saida Dizdar-

4  člana

Socijalno ugroženi

Jezernica-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Ališić Indira-

4 člana

Porodicaosi

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Dugonjić Semko i Hajrija-

2 člana

Porodica osi

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Karabašić Besima-

1 član

 socijalno ugrožena

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Mujanić Saima

Porodica cžr-a

3 člana

Ključka 83 A

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Alibegović Đževida

Porodica osi

6 članova

Bare 10

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
VelićDursuma

Porodica cžr-a

4 člana

Vrše bb

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Fazlić Ćama

Porodica  cžr-a

4 člana

10 Oktobar br.7

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
BenićMedisa

2 člana

Porodica cžr-a

Vrše bb

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Bešić Merima

5 članova

Porodica osi

 

Kijevobb

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Halilović Senada

Porodica osi

4 člana

Krkojevci

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Ibričić Mediha

Porodica osi

3 člana

 

Kruhari

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kukavica Zuhdija

4 člana

Porodica osi

Jezernicebb

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Horozović Mehmedalija

Porodica osi

4 člana

Naprelje

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Elvira Arnautović

Porodica osi

6 članova

Kruhari Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kukavica Mirhad

Stanje socijalne potrebe

4 člana

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Dulić Suada-

Porodica osi

4 člana

Krkojevci

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kadić Smail

3 člana

Porodica osi

Zdena

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
OsmančevićElida Porodica cžr-a

3 člana

Kijevo

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
BešićSamka

Porodica cžr-a

4 člana

Kijevo

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kičin Fikret

Porodica osi

5 članova

Demiševci

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Edina Mušanović

4 osobe

Porodica osi

Mehmedagići

Ključ

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Blažević Azra

Porodicaosi

2 člana

Donja Sanica

Ključ

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Blažević Alija

1 član

Porodica osi

Donja Sanica-Ključ Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Pervić Latif

Porodica osi

2 člana

Humiči

Ključ

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Bulut Ibrahim

3 člana

Porodica osi

Humići – Ključ Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Deronić Jasmin

Porodica osi

2 člana

Gornji kruhari

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
SinanovićSebira

2 člana

Porodica osi

Kijevo

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kukavica Adavija

1 član

Stanje socijalne pomoći

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kazić Irfan

4 člana

Porodica osi

Karića sokak

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Anđelić Sava

Stanje socijalne pomoći

1 član

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Porodica Terzić

6 članova

 

Ključ

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice
 

logo-koo

Ul. Krupska bb  77000 Bihać

Datum.24.06.2014.g.

Broj:24/06/14

Predmet:Poziv na podršku – pomoć

Dragi prijatelji u zemlji i inostranstvu ovom prilikom Vas pozivamo da se u okviru Vaših mogućnosti odazovete ovom našem apelu – pozivu za pomoć osobama sa invaliditetom civilnim žrtvama rata i porodicama sa djecom i socijalno ugroženim porodicama stradalim od poplava na području Unsko-sanskog kantona odnosno u općinama Sanski Most i Ključ gdje su se i desile pomenute prirodne nesreće.Koordinacioni odbor  invalidnih udruženja i saveza Unsko-sanskog kantona okuplja osobe sa invaliditetom različitih profila organiziranih u devet kantonalnih udruženja kako slijedi:

1. UDRUZENJE SLIJEPIH GRAĐANA USK-a

2. UDRUŽENJE GRAĐANA OŠTEĆENOG SLUHA I GOVORA  USK-a

 

3. UDRUŽENJE RADOSTI  DRUŽENJA RODITELJA, DJECE I MLADIH SA POSEBNIM    POTREBAMA USK-a

 

4. UDRUŽENJE HRONIČNIH BUBREŽNIH BOLESNIKA USK-a

 

5. KANTONALNO UDRUŽENJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I PORODICE SA DJECOM USK-a

 

6. UDRUŽENJE OBOLJELIH OD POLIOMEYLITISA, POVREDE MOZGA I KIČMENE MOŽDINE USK-a

 

7. UDRUŽENJE DISTROFIČARA USK-a

 

8. UDRUŽENJE OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI USK-a

 

9. SAVEZ UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČJE PARALIZE USK-a

 

Mi smo na vanrednom sastanku održanom 22.05.2014.godine u Sanskom Mostu donijeli odluku o otvaranju posebnog donatorskog podračuna koji Vam ostavlja mogućnost za uplate priloga u zemlji i inostranstvu za gore pomenute kategorije koji  Vam dostavljamo u prilogu ovog teksta.

Na našoj Web stranici – www.Koordinacioni odbor kantonalnih invalidnih udruženja i saveza Unsko-sanskog kantona ćete moći vidjeti spisak  porodica i njihove kontakte koje Vam nudimo kao naše prioritete za Vašu pomoć.

Pomoć  se može sastojati od novčanih priloga, od priloga u hrani, higijeni, sredstvima za čišćenje,aparatima sa isušivanje vlage, posteljini, namještaju, bijeloj tehnici uništenoj u poplavi, te građevinskom materijalu za sanaciju nastalih šteta u poplavljenim stambenim jedinicama prema Vašim mogućnostima naravno.

Radi transparentnosti  distribucije Vaše pomoći ostavljamo Vam mogućnost da na gore pomenutom spisku na našoj web stranici sami odaberete porodicu i istu kontaktirate za eventualnu pomoć.

Hvala za ukazano razumijevanje i povjerenje!

Za više informacija kontakt telefoni :

Enes Alibegović:061/443 669 i Jusmir Alibabić: 061/860 600, te na fax:00387 37 684 351

i na  e-mail adrese:polimiusk@gmail.com i jusmir.alibabic@hotmail.com

Prilog: ŽIRORAČUN

Za uplate iz inostranstva SPARKASSE BANK

PAYMENT INSTRUCTIONS

(for SWIFT transfers)

:56A(PAY THROUGH:) Sparkasse Korresp. (1) for EUR 1. BANK – SWIFT:STSPAT2GSTEIERMAERKISCHE UND SPARKASSE AG GRAZ
:32A (The amount:)  EUR
:57A (Account with Institution) SWIFT CODE:ABSBBA22Sparkasse Bank DD  BiH

Zmaja od Bosne 7

BiH-71000 SARAJEVO

:59 (Beneficiary:) KANTONALNO UDRUZENJE CIVILNIH ZRTAVA RATA I PORODICE SA DJECOMHAMZIBEGOVA 2

SANSKI MOST, BIH

IBAN:BA391990440059621342

Uplate u BiH izvršiti u

SPARKASSE BANK NA TRANSAKCIJSKI RAČUN BROJ:199-044-00596213-42

 

Predsjedavajući KOIUIS USK

JUSMIR ALIBABIĆ

 

memorandum

logo-koo

Broj:     27-5-2014/1

Bihać,   27.05.2014. god.

Ministarstvo zdravstva rada i socjalne politike

Unsko-sanski kanton

N/R. uvaženom Ministru  gospodinu dr. Amiru Murić

 

Predmet: Rekapitulacija finansijskog izvještaja – dostavlja se                                                                         veza: Vaš akt, broj: 09-37-40130714Aj.B. od 14.05.2014.godine

 

Poštovani, g. ministre,

Ovom prilikom izražavamo vrlo visok stupanj zadovoljstva naspram od Vas zaprimljenim koncizno i korektno sročenim aktom koji se tiče pripreme izvještaja i pravdanja sredstava po našem kodu za 2013. godinu po Odluci pod brojem 03-017-2968/2013 od 27. juni 2013.godine.

Mišljenja smo, da će Vas Koordinacioni odbor invalidnih udruženja i saveza USK-a upamtiti, a i cijeniti, kao prvog ministra koji je definitivno pravdanje naših sredstava oslobodio dosadašnjeg pristupa stereotipnog karaktera i isti podveo pod jednostavnost zdrave agende- metodologije koja se temelji na UN Konvenciji o pravima OSI, UN SP( Standardna pravila) i dobroj praksi zdrave partnerske saradnje.

Hvala Vama i Vašim saradnicima.

S poštovanjem!

U prilogu: Rekapitulacija finansijskog izvještaja za 2013. godinu ( Tabela).

 

 

Dostavljeno:                                                                                                                                                                             Predsjedavajući KOIUS USK-a

a)     Naslovu                                                                                                                                                                                               Jusmir Alibabić

b)     a/a

Arhiva svih vijesti

Brojač posjeta

  • 4864Ukupno:
  • 3Danas:
  • 6Jučer:
  • 56Ova sedmica:
  • 157Ovaj mjesec:

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.