Vremenska prognoza

Bihać, BiH
31. Oktobar 2014., 20:43
Djelimično oblačno
Djelimično oblačno
5°C
Subjektivno: 5°C
Trenutni pritisak: 1030 mb
Vlažnost: 78%
Više prognoze...
 

logo-koo

 

kampanja-koo

KAMPANJA “DJELUJMO ZAJEDNO”

VIII  MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O STATUSU I PRAVIMA OSI U ORGANIZACIJI KOALICIJE ZA STRATEGIJU I IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI I PRAVA OSI USK-a

 

Sanski Most: Hotel “Zlatna dolina” 22. i 23.10.2014.g.

 

 

RADNI  PROTOKOL  KONFERENCIJE

 

Srijeda: 22.10.2014.g.

 

10:00 – 10:30    Registracija učesnika

 

10:30 – 10:45    Otvaranje rada Konferencije

Uvodna riječ domaćina konferencije predsjedavajući Koalicije za Strategiju i   izjednačavanje mogućnosti i prava OSI USK-a g.-din Jusmir Alibabić i obraćanje gostiju.

 

10:45 – 11:15     Tema broj 1

“AKCIONI PLAN USK” – Koalicija za izjednačavanje prava i mogućnosti

OSI USK-a. Prezentiraju: g-din Enes Alibegović i g.đa Bilka Žerić

 

11:15 – 11:30     Diskusija po temi prvoj

 

11:30 – 12:00    Tema broj 2

“Pristupačnost – nezavisno življenje i uključenost u zajednicu OSI.”

Iskustva u Republici Makedoniji. Prezentuje: g-din Branimir Jovanovski predsjednik mobilnosti Makedonija.

 

12:00 – 12:15    Diskusija po temi drugoj

 

 

12:15 – 12:45    Tema broj 3

“Pravni status OSI u Republici Srbiji”. Prezentuje:g-din Slaviša Savić predsjednik udruženja paraplegičara mačvanskog okruga Republika Srbija.

 

12:45 – 13:00    Diskusija po temi trećoj

 

13:00 – 13:30     Tema broj 4

“Stigma i diskriminacija  OSI u BiH”. Prezentuje: dr. g-din Nermin Toromanović

                         – Dom zdravlja Cazin (UGOSG USK)

 

13:30 – 13:45    Diskusija po temi četvrtoj

 

13:45 – 15 :00   Pauza za ručak

 

15:00 – 15:30    Tema broj 5

“Transplantacija organa – novi život na dar”. Prezentuje: predsjednik Federalnog udruženja dijaliziranih g-din Tomislav Žuljević.

 

15:30 – 15:45    Prezentacija dokumentarnog filma “Novi život”- po temi petoj.

 

15:45 – 16:15    Tema broj 6

                        “Utvrđivanje moždane smrti”. Prezentuje: dr. g-din  Orhan Šaban.

 

16:15 – 16:30    Prezentacija dokumentarnog filma “Operacija srca uživo”-po temi šestoj.

 

16:30 – 16:45    Pauza za kafu

 

16:45 – 17:15    Tema broj 7

“Radikalni pristup o ostvarivanju prava OSI”.  Prezentuje: predsjednik udruge OSI “Bubamara” – Vinkovci Republika Hrvatska g-din Tomislav Velić.

 

17:15 – 17:30    Diskusija po temi sedmoj

 

17:30 –             Zatvaranje prvog dana rada Konferencije, a zatim posjeta Spomen obilježja civilnih žrtava rata u Sanskom Mostu.

 

18:00 – 19:00  Večera

 

20:00 – Druženje


 

Drugi dan rada

 

VIII  MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O STATUSU I PRAVIMA OSI U ORGANIZACIJI KOALICIJE ZA STRATEGIJU I IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI I PRAVA OSI USK-a

 

Četvrtak: 23.10.2014.g.

 

 

09:30 – 09:50    Tema broj 8

“Primjer dobre prakse u primjeni Međunarodne Konvencije o pravima OSI u Republici Hrvatskoj”. Prezentuje: g-din Tomislav Velić predsjednik udruge OSI “Bubamara” – Vinkovci Republika Hrvatska.

 

09:50 – 10:05    Diskusija po temi osmoj

 

10:05 – 10:25    Tema broj 9

“Deinstitucionalizacija OSI u mogućim slučajevima – potreba centra na području USK-a za zbrinjavanje  težih slučajeva mentalne retardacije gdje nije moguće provođenje inkluzije”. Prezentuje:g-din Haris Haverić direktor  “SUMERO” Saveza organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

10:25 – 10:40    Diskusija po temi devetoj

 

10:40 – 11:00    Tema broj 10

“Prezentacija Zakona o zabrani diskriminacije u BiH”. Prezentuje: dipl.  Pravnica Sandra Jašarević.

 

11:00 – 11:15     Diskusija po temi desetoj

 

11:15 – 11:35     Tema broj 11

“Prezentacija tifotehničkih pomagala za potrebe OSI kroz savremene trendove i dostignuća”. Prezentatori su: g-din Miroslav Stipančić dipl. ing. i g.-đa Sanja Ljubinčić. Predstavnici firme Dragon Games d.o.o. iz Republike Slovenije.

                       

11:35 – 11:50     Diskusija po temi jedanaestoj

 

11:50 – 12:10     Tema broj 12

“Fond za profesionalnu rehabiliaciju i zapošljavanje u RS-u”. Iskustva, dobre                   prakse. Prezentuje: g-din Zoran Tepić

 

12:10 – 12:25    Diskusija po temi dvanaestoj

 

12:25 – 13:00    Zaključci i zatvaranje rada VIII Međunarodne konferencije o statusu i pravima OSI u okviru Akcionog plana i Strategije o izjednačavanju prava i mogućnosti OSI USK.

 

13:30    Ručak

Napomena za sve poplavljene:

Potrebna urgentna pomoć u sljedećem:prehrambene i higijenske potrebštine, boje i pribor za krečenje,posteljina,ležaji,te bijela tehnika kao što su:frižideri, špareti, veš mašine i građevinski materijal za sanaciju stambenih jedinica, naravno, prema mogućnosti.

Ime i prezime Adresa i Grad Hrana Drugo
 

BegovićĐana

     3 člana 

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Nuhić Amra

6  članova

Socijalno ugroženi

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Jajčanin Nermina-

7 članova

Socijalno ugroženi

Jezernice-

Sanaki Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Behlić Namka-

2 člana

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Zorić Milan,

2 člana

Jezernice –

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Elvira Muminović-

5 članova

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Filipović Emir-

Porodica osi

2 člana

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Mujkanović Lutvija-

4  člana

Porodica osi

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižideri šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Begović Munira

-Socijalno ugroženi

3 člana

 

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Vehab Mina-

4 člana-

Porodica osi

 

Poplavljeni-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljina, ležaji te frižider, šporeti, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kukavica Midheta

2 člana

Socijalno ugroženi

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Prlja Hajrija

-6 članova

Porodica osi

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Jakupović Saima

1 član

Socijalno ugroženi

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Đžeranović Sadika

Porodica osi

4 člana

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Grgić Ismeta-

Porodica osi

4 člana

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Šabanović Sedina-

1 član

Porodica socijalno ugrožena

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Škandrić Fuad-

2 člana

Porodica osi

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Osmančević Osme—2 člana

Porodica osi

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Emina i Sadik-Agić Musić-

Socijalno ugroženi 2 člana

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Hađžić Kelima-CŽR-2 Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Deronja Besim-

2 člana

Socijalno ugroženi

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Hibić Hajrija-

1 član

Porodica osi

 

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Saida Dizdar-

4  člana

Socijalno ugroženi

Jezernica-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Ališić Indira-

4 člana

Porodicaosi

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Dugonjić Semko i Hajrija-

2 člana

Porodica osi

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Karabašić Besima-

1 član

 socijalno ugrožena

Jezernice-

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Mujanić Saima

Porodica cžr-a

3 člana

Ključka 83 A

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Alibegović Đževida

Porodica osi

6 članova

Bare 10

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
VelićDursuma

Porodica cžr-a

4 člana

Vrše bb

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Fazlić Ćama

Porodica  cžr-a

4 člana

10 Oktobar br.7

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
BenićMedisa

2 člana

Porodica cžr-a

Vrše bb

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Bešić Merima

5 članova

Porodica osi

 

Kijevobb

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Halilović Senada

Porodica osi

4 člana

Krkojevci

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Ibričić Mediha

Porodica osi

3 člana

 

Kruhari

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kukavica Zuhdija

4 člana

Porodica osi

Jezernicebb

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Horozović Mehmedalija

Porodica osi

4 člana

Naprelje

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Elvira Arnautović

Porodica osi

6 članova

Kruhari Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kukavica Mirhad

Stanje socijalne potrebe

4 člana

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Dulić Suada-

Porodica osi

4 člana

Krkojevci

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kadić Smail

3 člana

Porodica osi

Zdena

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
OsmančevićElida Porodica cžr-a

3 člana

Kijevo

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
BešićSamka

Porodica cžr-a

4 člana

Kijevo

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kičin Fikret

Porodica osi

5 članova

Demiševci

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Edina Mušanović

4 osobe

Porodica osi

Mehmedagići

Ključ

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Blažević Azra

Porodicaosi

2 člana

Donja Sanica

Ključ

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Blažević Alija

1 član

Porodica osi

Donja Sanica-Ključ Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Pervić Latif

Porodica osi

2 člana

Humiči

Ključ

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Bulut Ibrahim

3 člana

Porodica osi

Humići – Ključ Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Deronić Jasmin

Porodica osi

2 člana

Gornji kruhari

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
SinanovićSebira

2 člana

Porodica osi

Kijevo

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kukavica Adavija

1 član

Stanje socijalne pomoći

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Kazić Irfan

4 člana

Porodica osi

Karića sokak

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Anđelić Sava

Stanje socijalne pomoći

1 član

Jezernice

Sanski Most

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice Boje i pribor za krečenje, posteljine, ležaji te frižider, šporet, veš mašine prema mogućnosti naravno
Porodica Terzić

6 članova

 

Ključ

Uobičajeni prehrambeni artikli, prema broju članova porodice
 

logo-koo

Ul. Krupska bb  77000 Bihać

Datum.24.06.2014.g.

Broj:24/06/14

Predmet:Poziv na podršku – pomoć

Dragi prijatelji u zemlji i inostranstvu ovom prilikom Vas pozivamo da se u okviru Vaših mogućnosti odazovete ovom našem apelu – pozivu za pomoć osobama sa invaliditetom civilnim žrtvama rata i porodicama sa djecom i socijalno ugroženim porodicama stradalim od poplava na području Unsko-sanskog kantona odnosno u općinama Sanski Most i Ključ gdje su se i desile pomenute prirodne nesreće.Koordinacioni odbor  invalidnih udruženja i saveza Unsko-sanskog kantona okuplja osobe sa invaliditetom različitih profila organiziranih u devet kantonalnih udruženja kako slijedi:

1. UDRUZENJE SLIJEPIH GRAĐANA USK-a

2. UDRUŽENJE GRAĐANA OŠTEĆENOG SLUHA I GOVORA  USK-a

 

3. UDRUŽENJE RADOSTI  DRUŽENJA RODITELJA, DJECE I MLADIH SA POSEBNIM    POTREBAMA USK-a

 

4. UDRUŽENJE HRONIČNIH BUBREŽNIH BOLESNIKA USK-a

 

5. KANTONALNO UDRUŽENJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I PORODICE SA DJECOM USK-a

 

6. UDRUŽENJE OBOLJELIH OD POLIOMEYLITISA, POVREDE MOZGA I KIČMENE MOŽDINE USK-a

 

7. UDRUŽENJE DISTROFIČARA USK-a

 

8. UDRUŽENJE OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI USK-a

 

9. SAVEZ UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČJE PARALIZE USK-a

 

Mi smo na vanrednom sastanku održanom 22.05.2014.godine u Sanskom Mostu donijeli odluku o otvaranju posebnog donatorskog podračuna koji Vam ostavlja mogućnost za uplate priloga u zemlji i inostranstvu za gore pomenute kategorije koji  Vam dostavljamo u prilogu ovog teksta.

Na našoj Web stranici – www.Koordinacioni odbor kantonalnih invalidnih udruženja i saveza Unsko-sanskog kantona ćete moći vidjeti spisak  porodica i njihove kontakte koje Vam nudimo kao naše prioritete za Vašu pomoć.

Pomoć  se može sastojati od novčanih priloga, od priloga u hrani, higijeni, sredstvima za čišćenje,aparatima sa isušivanje vlage, posteljini, namještaju, bijeloj tehnici uništenoj u poplavi, te građevinskom materijalu za sanaciju nastalih šteta u poplavljenim stambenim jedinicama prema Vašim mogućnostima naravno.

Radi transparentnosti  distribucije Vaše pomoći ostavljamo Vam mogućnost da na gore pomenutom spisku na našoj web stranici sami odaberete porodicu i istu kontaktirate za eventualnu pomoć.

Hvala za ukazano razumijevanje i povjerenje!

Za više informacija kontakt telefoni :

Enes Alibegović:061/443 669 i Jusmir Alibabić: 061/860 600, te na fax:00387 37 684 351

i na  e-mail adrese:polimiusk@gmail.com i jusmir.alibabic@hotmail.com

Prilog: ŽIRORAČUN

Za uplate iz inostranstva SPARKASSE BANK

PAYMENT INSTRUCTIONS

(for SWIFT transfers)

:56A(PAY THROUGH:) Sparkasse Korresp. (1) for EUR 1. BANK – SWIFT:STSPAT2GSTEIERMAERKISCHE UND SPARKASSE AG GRAZ
:32A (The amount:)  EUR
:57A (Account with Institution) SWIFT CODE:ABSBBA22Sparkasse Bank DD  BiH

Zmaja od Bosne 7

BiH-71000 SARAJEVO

:59 (Beneficiary:) KANTONALNO UDRUZENJE CIVILNIH ZRTAVA RATA I PORODICE SA DJECOMHAMZIBEGOVA 2

SANSKI MOST, BIH

IBAN:BA391990440059621342

Uplate u BiH izvršiti u

SPARKASSE BANK NA TRANSAKCIJSKI RAČUN BROJ:199-044-00596213-42

 

Predsjedavajući KOIUIS USK

JUSMIR ALIBABIĆ

 

memorandum

Arhiva svih vijesti

Brojač posjeta

  • 5004Ukupno:
  • 8Danas:
  • 10Jučer:
  • 80Ova sedmica:
  • 297Ovaj mjesec:

Tko je osoba sa invaliditetom?

Prema 4. članu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osoba sa invaliditetom se definiše na sljedeći način:

  • osoba sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;
  • osoba sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • osoba koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;
  • učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;
  • osoba sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.